Biostymulatory w szkółkarstwie leśnym - zaproszenie na wykład
Opublikowano: 28.11.2020

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego, działające na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu organizuje seminarium, w ramach którego będzie wygłoszony wykład pt.: "Czy biostymulatory mogą być szansą na problemy zdrowotne sadzonek w szkółkarstwie leśnym?".
Autorem wykładu będzie dr hab. Wojciech Pusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).


Wykład odbędzie się 4 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w formie zdalnej na platformie ZOOM.

W celu uczestnictwa w webinarium należy do 3 grudnia przesłać na adres: 'wojciech.pusz@upwr.edu.pl' adresy emailowe osób zainteresowanych

Do spotkania można również dołączyć klikając w link: http://zoom.us/j/97798279896?pwd=YmdHa0pUZDJreTMxSEVYZUFvSkF4UT09
 

Meeting ID: 977 9827 9896
Passcode: 8WCFGtJesień pod znakiem wykładów na Uniwersytecie Przyrodniczym
Opublikowano: 20.12.2019

Cykl jesiennych spotkań koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, cieszył się sporym zainteresowaniem członków PTL ale także pracowników uczelni, studentów oraz osób zainteresowanych tematyką leśną.


Pan Marian Marzec z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, o/Brzeg przedstawiał problemy związane z nomenklaturą "urządzeniową" lasu w aspekcie siedliskoznawstwa i gleboznawstwa leśnego.
Podczas kolejnego spotkania, z udziałem 40 osób, możba było wysłuchać wykładu pana dra Janusza Mazurka z Kliniki Roślin o szkodnikach i chorobach drzew i krzewów w przestrzeni miejskiej.
W grudniu swoją obecności zaszczycili zebranie pracownicy Katedry Hodowli Lasu z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pani dr Marlena Baranowska przedstawiła charakterystykę żywotnika olbrzymiego w aspekcie jego wykorzystania w gospodarce leśnej, a pan dr Robert Korzeniewicz przedstawił wyniki swoich badań nad zwalczaniem czeremchy amerykańskiej. Żywa i owocna dyskusja była dowodem jak aktualne są tematy przedstawione przez poznańskich naukowców.


    Naukowcy z Poznania z wykładami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Opublikowano: 28.11.2019

Na dwa kolejne interesujące wykłady zaprasza wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy. 


Wykłady na zaproszenie swoich kolegów z Wrocławia wygłoszą naukowcy z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

"Gatunki obce w gospodarstwie leśnym - żywotnik olbrzymi" to tytuł odczytu, który wygłosi dr inż. Marlena Baranowska (Katedra Hodowli Lasu).
Z kolei dr inż. Robert Korzeniewicz (również Katedra Hodowli Lasu) wystąpi z wykładem, w którym przedstawi problemy związane z przebudową drzewostanu w kontekście występowania czeremchy amerykańskiej.
Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 12 w sali 507 Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a).Zaproszenie na jesienne wykłady na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Opublikowano: 26.10.2019

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zaprasza na dwa jesienne wykłady.


Pierwszy z nich zaprezentowany zostanie 13 listopada o godz. 12.00 przez Mariana Marca z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu i będzie poświęcony systemowi typologicznemu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Drugi, zatytułowany "Środowiskowe uwarunkowania występowania chorób i szkodników drzew i krzewów w w zieleni miejskiej" 27 listopada o godz. 12.00 wygłosi dr inż. Janusz Mazurek z Kliniki Roślin.

Oba spotkania odbędą się w sali 507 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego przy pl. Grunwaldzki 24a, a serdecznie zaprasza na nie Wojciech Pusz, przewodniczący uniwersyteckiego Koła PTL.

 PTL na szkoleniu w arboretum
Opublikowano: 09.06.2019

31 maja na terenie Leśnego Arboretum Nadleśnictwa Syców w Stradomi Dolnej, odbyło się wyjazdowe szkolenie członków Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz pracowników RDLP niezrzeszonych w PTL, zatytułowane: „Działalność Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców na rzecz zachowania leśnych zasobów genetycznych „ex situ” oraz restytucji gatunków chronionych w Lasach Państwowych”.


Szkolenie rozpoczęło się w nowo wybudowanej sali konferencyjnej arboretum, a w imieniu gospodarzy uczestników szkolenia przywitał Pan Józef Szymański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców oraz Pan Jarosław Sęktas – Starszy Specjalista SL ds. genetyki Nadleśnictwa Syców.

Nadleśniczy w krótkim wystąpieniu przedstawił charakterystykę nadleśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów nasiennych i genetycznych oraz historię powstania arboretum. Następnie Pan Jarosław Sęktas przedstawił zakres działalności arboretum, które posiada obecnie status wydzielonego leśnictwa o łącznej powierzchni ok. 650 ha (z czego ok. 80 ha stanowi arboretum, a ponad 500 ha to otulina drzewostanowa wraz z licznymi obiektami bazy nasiennej i genetycznej).

Arboretum posiada obecnie status ogrodu botanicznego, co umożliwia prowadzenie i koordynowanie działań w skali całego kraju. Pan Jarosław Sęktas podkreślił, iż głównym walorem Arboretum w Sycowie jest doświadczenie i praktyka w zakresie rozmnażania roślin z kultur tkankowych oraz szczepienia drzew. Dzięki temu Arboretum prowadzi lub współuczestniczy w licznych projektach badawczych oraz stanowi zaplecze produkcyjne LP w zakresie specyficznego materiału sadzeniowego.

Po części prelekcyjnej uczestnicy szkolenia zapoznali się z pracą Arboretum, a Pan Jarosław Sęktas oraz jego współpracownicy omawiali poszczególne pracownie i etapy działalności.

         
 

Pracownia kultur tkankowych – tu rozpoczyna się proces produkcji materiału szkółkarskiego, a jego podstawą są tkanki pobrane z roślin macierzystych i … odpowiednia pożywka (fot. M.Jęcz).

     Wyrośnięty materiał trafia do tuneli    

Następny etap to hodowla w inspektach i… do doniczki (fot. M.Jęcz).                    Wyrośnięty materiał trafia do tuneli (fot. M.Jęcz).


Po części merytorycznej uczestnicy szkolenia zwiedzili ścieżkę dydaktyczną dot. roślin inwazyjnych… …a potem przyszedł czas na relaks w pięknych okolicznościach przyrody Arboretum:

         fot. M.Jęcz