Seminarium poświęcone ochronie obiektów podziemnych w lasach
Opublikowano: 07.06.2018

24 maja 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się seminarium naukowe, poświęcone problemom ochrony obiektów podziemnych na terenach leśnych.


Seminarium zostało zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na UP we Wrocławiu.

  

  
Wśród prelegentów była dr Jadwiga Barga-Więcławska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która przybliżyła temat badań nad malakofauną obiektów podziemnych. Z kolei dr Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego próbowała w swoim referacie odpowiedzieć na pytanie czy w celu ochrony nietoperzy zamykać sztolnie czy też nie?

O sztolniach w aspekcie georóżnorodności oraz historii górnictwa opowiadał dr Paweł Zagożdżon z Politechniki Wrocławskiej, natomiast dr hab. Wojciech Pusz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu próbował wykazać, że obiekty podziemne są hot-spotem bioróżnorodności mikrobiologicznej i z tego powodu powinny być chronione.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ, Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także pracownicy Jaskini Niedźwiedziej. Żywa dyskusja udowodniła, że problem istnieje, a aspekty formalno-prawne nakładają się na siebie, uniemożliwiając efektywną kontrolę obiektów podziemnych, nie wspominając o ich ochronie.

Wniosek płynący z seminarium był jeden: jak najwięcej edukować, prowadzić jak najwięcej interdyscyplinarnych badań oraz informować każdą z zainteresowanych stron, jak ważna z punktu widzenia bioróżnorodności i georóżnorodności jest ochrona obiektów podziemnych.
PTL współorganizatorem konkursu przyrodniczego dla uczniów z Brzegu
Opublikowano: 07.06.2018

Ginmnazjaliści z Brzegu wzięli udział w Konkursie Przyrodniczym „Wiem, znam, chronię", który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5.


Rywalizacja składała się z trzech etapów: rozwiązywania testu, rozpoznawania roślin i zwierząt na slajdach oraz rozpoznawania drzew w Parku nad Odrą. Konkurs prowadzili: Jarosław Wierzbicki z brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Magda Wincer z Nadleśnictwa Brzeg, a honorowym patronatem objął go burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

    

  

Poziom przygotowania młodzieży na konkurs był bardzo wysoki, a uczestnikom i ich opiekunom należą się wielkie gratulacje. Klasyfikacja zmagań przedstawia się następująco:

I miejsce - Julia Mazurkiewicz (PSP 6)

II miejsce - Wiktoria Sowa (PSP 1)

III miejsce - Gabriela Kolaszyńska (PSP 6)

Wyróżnienia: Julia Dzieduszyńska PSP 5, Michał Frankiewicz PSP 8, Natalia Nowicka PSP 6

Konkursy dla młodzieży klas gimnazjalnych i podstawowych organizowane są w Brzegu od roku 1999. Tegoroczna edycja była ostatnim konkursem gimnazjalnym - organizatorzy dziękują za kilka lat współpracy i życzą uczestnikom powodzenia. W nowym roku szkolnym zapraszają do rywalizacji uczniów szkół podstawowych.


Organizatorzy konkursu:

Liga Ochrony Przyrody Oddział w Brzegu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Nadleśnictwo Brzeg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu

 

Sponsorzy konkursu:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Nadleśnictwo Brzeg

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Urząd Miasta w BrzeguKonferencja "Turystyka i rekreacja w lasach państwowych"
Opublikowano: 24.04.2018

Leśnicy i naukowcy z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Warszawy gościli 17 kwietnia na zamku w Brzegu. Efektem naukowej konferencji, której współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Leśne, będzie monografia poświęcona turystycznemu wykorzystywaniu zasobów leśnych.


Podczas kilkugodzinnych obrad swoje referaty wygłaszali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a doświadczeniem z codziennej pracy w środowisku odwiedzanym przez licznych turystów dzielili się nadleśniczowie Nadleśnictw Milicz i Żmigród.

Jak podkreślała Anna Pikus z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, turyści coraz częściej odwiedzają tereny leśne, szukając tu z jednej strony ciszy, spokoju i relaksu, a z drugiej możliwości aktywnego spędzenia czasu.

- Naszym zadaniem jest wychodzenie na przeciw tym zjawiskom, ukierunkowanie ruchu turystycznego i pogodzenie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa lasu - podkreślała Anna Pikus.
 

Organizatorem konferencji była Katedra Inżynierii Leśnej i Katedra Urządzania Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współudziale Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego wre Wrocławiu oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Więcej o konferencji na stronie BULiGL Oddział w Brzegu: Konferencja o turystyce leśnej


 

 
Zaproszenie: Problemy ochrony obiektów podziemnych na terenach leśnych
Opublikowano: 13.04.2018

Seminarium naukowe poświęcone temu zagadnieniu zaplanowane jest na 24 maja we Wrocławiu. Zgłoszenia do 14 maja.


 

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Koło PTL przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

oraz

Zakład Fitopatologii i Mykologii, Katedra Ochrony Roślin (UPWr)

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska (UPWr)

 

Zapraszają na seminarium naukowe:

 

„Problemy ochrony obiektów podziemnych na terenach leśnych”

24 maja 2018 r.

Centrum  Naukowo-Dydaktyczne, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 24a (Sala 507)

 

Ramowy program seminarium:

10.00 – 10.20 „Nieczynne, historyczne sztolnie w świetle współczesnych krajowych uwarunkowań formalno-prawnych" dr hab. inż. Maciej Madziarz (Politechnika Wrocławska)

10.20 – 10.40 "Historyczne podziemne wyrobiska górnicze jako rezerwuar georóżnorodności oraz obiekty dziedzictwa historii przemysłu" dr Paweł Zagożdżon (Politechnika Wrocławska)

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.20 „Sztolnie i jaskinie jako hot-spoty bioróżnorodności mikrobiologicznej” 
dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

11.20 – 11.40 „Wpływ  jaskiń i podziemi  na środowisko przyrodnicze lasu. Badania malakofauny” dr inż. Jadwiga Anna Barga-Więcławska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach)

11.40 – 12.00 „Zamykać czy otwierać czyli ochrona sztolni i jaskiń zasiedlonych przez nietoperze” dr Joanna Furmankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Dyskusja

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Seminarium do dnia 14 maja 2018 r.

na stronie https://goo.gl/forms/tVf34pf4Cjz5O8Iq1

lub drogą emailową: wojciech.pusz@upwr.edu.pl


 
Zaproszenie na wykład
Opublikowano: 20.01.2018

Zmiany ilościowe oraz jakościowe agrocenoz i ich wpływ na populację dzika - 15 lutego we Wrocławiu.


Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam na wykład pt.: 

"Zmiany ilościowe oraz jakościowe agrocenoz i ich wpływ na populację dzika"
Dr Marta Damszel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział w Olsztynie

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2018 roku o godz 12.00
w sali nr 507 
w Centrum Naukowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 a
Przewodniczący Koła PTL
przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu