Wrocławskie koło PTL zaprasza na wykład
Opublikowano: 03.04.2019

Porosty i ich znaczenie w ekosystemie leśnym - to temat najbliższego wykładu organizowanego przez koło Polskiego Towarzystwa Leśnego działające przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


Wykład wygłosi prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, a spotkanie odbędzie się w środę 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w sali 507 Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a).

Serdecznie zapraszamy!
Wykład patologa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Opublikowano: 05.02.2019

30 stycznia 2019 roku, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu gościł prof. dr hab. Zbigniew Sierota, pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


   
Pan profesor jest znanym w środowisku leśników fitopatologiem, zajmującym się chorobami korzeni drzew leśnych. Spotkanie było zorganizowane w ramach działalności Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na wrocławskiej uczelni.
Interesującemu wykładowi pana profesora przysłuchiwali się pracownicy Lasów Państwowych, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także przedstawiciele prywatnych firm zajmujących się ochroną roślin na terenach zielonych.
Dyskusja dotykała problemów interdyscyplinarności badań na terenach leśnych, a także problemom nowych patogenów drzew leśnych i metodyk oceny zagrożenia ze strony korzeniowca oraz opieńkowej zgnilizny korzeni, jakie są zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu.Jak choroby korzeni wpływają na las
Opublikowano: 08.01.2019

Na wykład poświęcony patogenom korzeni drzew leśnych zaprasza Koło PTL na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


Odczyt zatytułowany "Patogeny korzeni i ich wpływ na stan lasu wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Sierota, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pracownik Instytutu Badań Leśnictwa.

- Wykład obdędzie się w ramach zebrań koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - przypomina dr Wojciech Pusz, przewodniczący koła.
 

Spotkanie ma charakter otwarty
i odbędzie się w środę 30 stycznia 2019 roku o godz. 11
w Centrum Naukowo-Dydaktycznym UPWr
przy pl. Grunwaldzkim 24a, sala nr 507.Zaproszenie na wykłady: syberyjska tajga i arborystyka
Opublikowano: 25.10.2018

W imieniu członków Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, zapraszamy na jesienne wykłady. 7 listopada pan Wojciech Halicki opowie o badaniach naukowych, jakie prowadził w syberyjskiej tajdze, a 21 listopada pan Jerzy Stolarczyk, znany polski arborysta, przedstawi referat o utrzymywaniu drzew w lesie i ich znaczeniu dla ekosystemu. Wstęp na wykłady jest otwarty dla wszystkich chętnych.


dr hab. Wojciech Halicki:
"Tajga Zachodniosyberyjska"


7 listopada 2018 r., godz. 11.00 
sala 507 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a

Dr hab. Wojciech Halicki z Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie jest ekologiem i podróżnikiem. Od wielu lat zajmuje się oceną stanu i zmian środowiska naturalnego Syberii oraz Azji Środkowej.Jerzy Stolarczyk:
„Znaczenie utrzymywania w lesie drzew w różnym wieku i różnym stanie dla zapewnienia trwania i rozwoju wszystkich organizmów istotnych dla życia lasu”


21 listopada 2018 r.,godz. 11.00 
sala 507 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a

Jerzy Stolarczyk z Wrocławskiej Szkoły Arborystyki "Eko-Trek" jest znanym specjalistą - arborystą, który od wielu lat zajmuje się drzewami. Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach i wykładach związanych z szeroko rozumianą arborystyką i diagnostyką stanu drzew. Brzeg: Cisy na 100-lecie niepodległości
Opublikowano: 15.10.2018

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w całym kraju sadzone są drzewa. W Brzegu do naszej akcji włączył się Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Starostwo Powiatowe, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Św. Tomasza z Akwinu i Zespół Szkół Budowlanych. Na terenie tej ostatniej placówki w piątek 12 października posadzono kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego.
W uroczystościach poświęconych wydarzeniu sprzed 100 lat wziął udział Jarosław Góral, przewodniczący dolnośląskiego Oddziału PTL.


      

      

- Dla każdego leśnika drzewo i las są symbolami jego pracy zawodowej, często traktowanej jako życiowa pasja. Trudno więc się dziwić, że ten wspaniały jubileusz chcemy uczcić sadzeniem drzew – mówił Janusz Bańkowski, dyrektor Oddziału BULiGL w Brzegu i zarazem przewodniczący brzeskiego koła PTL.

Pretekstem do wyboru miejsca nasadzeń - Zespołu Szkół Budowlanych - była konieczność przeprowadzenia renowacji zadrzewień występujących na terenie szkoły.

- Przeprowadziliśmy społecznie inwentaryzację tych zadrzewień, wskazując, niestety, na konieczność wycinki niektórych egzemplarzy drzew, wynikającą z bezpieczeństwa uczniów. Ale dla leśnika naturalną konsekwencją wycinki jest sadzenie nowych drzew – zaznaczał dyrektor Oddziału BULiGL.

Dlatego wzdłuż ogrodzenia szkoły przy ul. Kamiennej znalazło się miejsce na kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego, który – jak podkreślał dyrektor Janusz Bańkowski – jest w literaturze utożsamiany z siłą woli, rozwagą i cierpliwością. Jest przy tym w Polsce gatunkiem chronionym, a najstarszy jego okaz w naszym kraju – w Henrykowie Lubańskim - liczy sobie około 1300 lat, podczas gdy wiek szkockiego rekordzisty szacowany jest nawet na 3000 lat.

- Oby Rzeczpospolita przetrwała równie długo, jak długowieczne są cisy – życzył wszystkim brzeski starosta Maciej Stefański.

Zanim ostatnie sadzonki cisa trafiły do ziemi, zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć poruszającą akademię pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”, zaprezentowaną przez młodzież z „Budowlanki” i dzieci ze szkoły Św. Tomasza. Obie szkoły uczciły w ten sposób zbliżającą się rocznicę odzyskania niepodległości jak i przypadające na 14 października Święto Edukacji Narodowej.