Zaproszenie na wykład akarologa i podróżnika
Opublikowano: 18.10.2017

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
serdecznie zaprasza na wykład pt:

"Badania naukowe a ochrona przyrody. Od Arktyki do Antarktyki".
prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz


Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz jest światowej sławy akarologiem. Zajmuje się szeroko pojętą ochroną przyrody w lasach, wpływem gospodarki leśnej na hyloekosystem, a także propagowaniem i badaniem pozagospodarczych funkcji lasu. Jest znanym podróżnikiem, autorem książki „Podróże nieudacznika”.

Wykład odbędzie się 13 listopada 2017 r., o godzinie 14.00
w sali 507 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym UP, pl. Grunwaldzki 24a.Leśne Gospodarstwa Węglowe na Uniwersytecie Przyrodniczym
Opublikowano: 22.06.2017

19 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się seminarium naukowe poświęcone Leśnym Gospodarstwom Węglowym. Seminarium zostało zorganizowane przez koła terenowe Polskiego Towarzystwa Leśnego, działające przy Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 


Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało blisko 50 osób. Byli to głównie pracownicy Lasów Państwowych ale wśród uczestników seminarium znaleźli się również przedstawiciele nauki oraz inne osoby zainteresowane tym tematem.

Bardzo interesujące referaty dotyczące Leśnych Gospodarstw Węglowych oraz zasobów węgla organicznego w różnego rodzaju drzewostanach wygłosili: dyrektor Wiesław Krzewina z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, prof. dr hab. Cezary Kabała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Bożydar Neroj z Biura Urządzania Lasu w Sękocinie oraz dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. UPWr.  

Materiał na temat LGW i konferencji można obejrzeć również tutaj (od minuty: 12:35): http://wroclaw.tvp.pl/32889148/19062017-1830 

      

     

     
Gospodarstwa węglowe - seminarium
Opublikowano: 03.06.2017

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu,
Koło Terenowe przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
Koło Terenowe przy Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu,
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział Wrocławski

zapraszają na:

seminarium: Gospodarstwa węglowe”


Program seminarium

19 czerwca, poniedziałek

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a
rozpoczęcie: godz. 12.00

12.00. Przywitanie Gości:  Jarosław Góral Przewodniczący Oddziału PTL we Wrocławiu. Dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw. Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

12.15. „Leśne Gospodarstwa Węglowe - Idea i oczekiwania" Wiesław Krzewina Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

13.00. „Zasoby materii organicznej w glebach górskich pod drzewostanami iglastymi, liściastymi i mieszanymi" prof. dr hab. Cezary Kabała Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13.45 - 14.30. Przerwa na kawę

14.30 - 15.00. „Leśne Gospodarstwa Węglowe - zakres prac realizowanych w 2017r." Bożydar Neroj Zarząd Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Janusz Bańkowski Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

15.00 - 15.45. „Wpływ warunków siedliskowych na stabilność materii organicznej gleb leśnych" dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15.45. Dyskusja.

16.30. Zakończenie seminarium Jarosław Góral Przewodniczący Oddziału PTL we Wrocławiu, dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw. Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego


 

Prosimy o imienne zgłoszenia osób pocztą elektroniczną na adres:

Wojciech Pusz <wojciech.pusz@upwr.edu.pl> lub sekretariat@brzeg.buligl.pl do 12 czerwca br. Zaproszenie na ogólnopolską konferencję we Wrocławiu
Opublikowano: 01.06.2017


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych", Wrocław-Pawłowice, 13-14 czerwca 2017 r.


Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Koło PTL przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu serdecznie zaprasza na konferencję naukową, której tematem przewodnim są problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Katedra Ochrony Roślin

PROGRAM KONFERENCJI

13 czerwca 2017

10:00-10:40 – Rejestracja uczestników i rozwieszanie posterów (w holu przy sali obrad na I piętrze, numer w nawiasie przy tytule posteru oznacza numer tablicy)
10:40-11:10 – poczęstunek (kawa, herbata, owoce)

OTWARCIE KONFERENCJI
11:10-11:30 – Powitanie uczestników konferencji – przewodnicząca konferencji prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska oraz prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw.

SESJA REFERATOWA NR I
Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Kowalik
11:30-11:55 – Edyta Rosłon-Szeryńska, Artur Gajowniczek – Prawna ochrona drzew na terenach zurbanizowanych – wybrane problemy i zagrożenia
11:55-12:20 – Ireneusz Osękowski – Biologiczna ochrona roślin w obiektach użyteczności publicznej
12:20-12:45 – Paweł Michołap, Aneta Sikora, Marcin Sikora – Zmiany rozmieszczenia trzmieli (Bombus Latr.) na terenie Wrocławia od 1870 roku
12:45-13:10 – Beata Pachnowska – Od dendrofobii do dendrofilii – psychologiczne i społeczne aspekty ochrony drzew na terenach zurbanizowanych
13:10-13:25 - dyskusja
13:30 – 14:30 - przerwa obiadowa

SESJA REFERATOWA NR 2
Prowadzenie: dr hab. Jacek Twardowski, prof. nadzw.
14:30-14:55 – Jerzy Stolarczyk, Beata Pachnowska – Drzewa objęte ochroną pomnikową na terenach zurbanizowanych – diagnostyka i utrzymanie
14:55-15:20 – Edyta Rosłon-Szeryńska, Artur Gajowniczek – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego a prawna ochrona drzew przydrożnych i przyulicznych
15:20-15:45 – Piotr Chohura, Robert Sobolewski– Warunki glebowe jako czynnik determinujący rozwój drzew na terenach zurbanizowanych
15:45-16:00 - dyskusja
16:00-17:30 - poczęstunek (kawa, herbata, owoce)  i SESJA POSTEROWA
19:00-22:00 - uroczysta kolacja

14 czerwca 2017

9:00-10:00 – śniadanie dla uczestników korzystających z noclegów
10:00-10:30 - poczęstunek (kawa, herbata i owoce)

SESJA REFERATOWA NR 3
Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Bazylak
10:30-10:55 – Krzysztof Matkowski – Grzyby rzędu Erysiphales na terenie Wrocławia
10:55-11:20 – Paweł Fedorów – Walka z wiatrakami w centrum Wrocławia
11:20-11:45 – Przemysław Bąbelewski, Jarema A. Rabiński – Propozycja ujednolicenia podziału czynników szkodotwórczych drzew z uwagi na wyodrębnienie (nowych) czynników antropogenicznych
11:45-12:10 – Agnieszka Ryzza-Woźniak – Biotyczne i abiotyczne problemy ochrony roślin w mieście Żary.
12:10-12:25 dyskusja
12:25-12:35 Zakończenie konferencji – prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska
13:00-14:00 Obiad

Wycieczka do Afrykarium (ZOO Wrocław)  dla chętnych


Organizatorzy konferencji:
  • Przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska
  • Sekretarz: Bożena Nizio
  • dr hab. Krzysztof Matkowski, dr hab. Wojciech Pusz,dr inż. Elżbieta Gębarowska mgr inż. Maciej Rdzanek, mgr Jakub Grzeszczuk, mgr inż. Agata KaczmarekZaproszenie na seminarium
Opublikowano: 12.05.2017

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu
Koło Terenowe przy Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
zapraszają na
 Seminarium - problemy diagnostyczne siedlisk górskich

organizowane przy współudziale:
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
Nadleśnictwa Lądek Zdrój


Program seminarium:

23 maja wtorek


1. Sesja kameralna – świetlica Nadleśnictwa Lądek Zdrój. Rozpoczęcie godz. 9.00

Referaty:

Prof. dr.hab. inż. Cezary Kabała Instytut Nauk o Glebie, UP Wrocław

Właściwości gleb wpływające na jakość siedlisk leśnych. Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG).

Dynamika gleb siedlisk górskich.

Dr hab. Krzysztof Świerkosz Uniwersytet Wrocławski

Siedliska przyrodnicze.

BULiGL Oddział w Brzegu mgr inż. Marian Marzec, wraz z zespołem

Siedliska górskie – problemy diagnostyczne.


2. Sesja terenowa. Rozpoczęcie godz. 12.00

Wyjazd na Typologiczne Powierzchnie Siedliskowe założone w ramach prac siedliskowych.


Planowana godzina zakończenia seminarium 15.00 – 16.00. 
 

Prosimy o imienne zgłoszenia osób pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@brzeg.buligl.pl lub tel. (77) 416-28-87

do 12 maja br.