Jak choroby korzeni wpływają na las
Opublikowano: 08.01.2019

Na wykład poświęcony patogenom korzeni drzew leśnych zaprasza Koło PTL na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


Odczyt zatytułowany "Patogeny korzeni i ich wpływ na stan lasu wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Sierota, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pracownik Instytutu Badań Leśnictwa.

- Wykład obdędzie się w ramach zebrań koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - przypomina dr Wojciech Pusz, przewodniczący koła.
 

Spotkanie ma charakter otwarty
i odbędzie się w środę 30 stycznia 2019 roku o godz. 11
w Centrum Naukowo-Dydaktycznym UPWr
przy pl. Grunwaldzkim 24a, sala nr 507.Zaproszenie na wykłady: syberyjska tajga i arborystyka
Opublikowano: 25.10.2018

W imieniu członków Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, zapraszamy na jesienne wykłady. 7 listopada pan Wojciech Halicki opowie o badaniach naukowych, jakie prowadził w syberyjskiej tajdze, a 21 listopada pan Jerzy Stolarczyk, znany polski arborysta, przedstawi referat o utrzymywaniu drzew w lesie i ich znaczeniu dla ekosystemu. Wstęp na wykłady jest otwarty dla wszystkich chętnych.


dr hab. Wojciech Halicki:
"Tajga Zachodniosyberyjska"


7 listopada 2018 r., godz. 11.00 
sala 507 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a

Dr hab. Wojciech Halicki z Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie jest ekologiem i podróżnikiem. Od wielu lat zajmuje się oceną stanu i zmian środowiska naturalnego Syberii oraz Azji Środkowej.Jerzy Stolarczyk:
„Znaczenie utrzymywania w lesie drzew w różnym wieku i różnym stanie dla zapewnienia trwania i rozwoju wszystkich organizmów istotnych dla życia lasu”


21 listopada 2018 r.,godz. 11.00 
sala 507 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a

Jerzy Stolarczyk z Wrocławskiej Szkoły Arborystyki "Eko-Trek" jest znanym specjalistą - arborystą, który od wielu lat zajmuje się drzewami. Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach i wykładach związanych z szeroko rozumianą arborystyką i diagnostyką stanu drzew. Brzeg: Cisy na 100-lecie niepodległości
Opublikowano: 15.10.2018

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w całym kraju sadzone są drzewa. W Brzegu do naszej akcji włączył się Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Starostwo Powiatowe, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Św. Tomasza z Akwinu i Zespół Szkół Budowlanych. Na terenie tej ostatniej placówki w piątek 12 października posadzono kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego.
W uroczystościach poświęconych wydarzeniu sprzed 100 lat wziął udział Jarosław Góral, przewodniczący dolnośląskiego Oddziału PTL.


      

      

- Dla każdego leśnika drzewo i las są symbolami jego pracy zawodowej, często traktowanej jako życiowa pasja. Trudno więc się dziwić, że ten wspaniały jubileusz chcemy uczcić sadzeniem drzew – mówił Janusz Bańkowski, dyrektor Oddziału BULiGL w Brzegu i zarazem przewodniczący brzeskiego koła PTL.

Pretekstem do wyboru miejsca nasadzeń - Zespołu Szkół Budowlanych - była konieczność przeprowadzenia renowacji zadrzewień występujących na terenie szkoły.

- Przeprowadziliśmy społecznie inwentaryzację tych zadrzewień, wskazując, niestety, na konieczność wycinki niektórych egzemplarzy drzew, wynikającą z bezpieczeństwa uczniów. Ale dla leśnika naturalną konsekwencją wycinki jest sadzenie nowych drzew – zaznaczał dyrektor Oddziału BULiGL.

Dlatego wzdłuż ogrodzenia szkoły przy ul. Kamiennej znalazło się miejsce na kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego, który – jak podkreślał dyrektor Janusz Bańkowski – jest w literaturze utożsamiany z siłą woli, rozwagą i cierpliwością. Jest przy tym w Polsce gatunkiem chronionym, a najstarszy jego okaz w naszym kraju – w Henrykowie Lubańskim - liczy sobie około 1300 lat, podczas gdy wiek szkockiego rekordzisty szacowany jest nawet na 3000 lat.

- Oby Rzeczpospolita przetrwała równie długo, jak długowieczne są cisy – życzył wszystkim brzeski starosta Maciej Stefański.

Zanim ostatnie sadzonki cisa trafiły do ziemi, zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć poruszającą akademię pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”, zaprezentowaną przez młodzież z „Budowlanki” i dzieci ze szkoły Św. Tomasza. Obie szkoły uczciły w ten sposób zbliżającą się rocznicę odzyskania niepodległości jak i przypadające na 14 października Święto Edukacji Narodowej.
Seminarium poświęcone ochronie obiektów podziemnych w lasach
Opublikowano: 07.06.2018

24 maja 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się seminarium naukowe, poświęcone problemom ochrony obiektów podziemnych na terenach leśnych.


Seminarium zostało zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego na UP we Wrocławiu.

  

  
Wśród prelegentów była dr Jadwiga Barga-Więcławska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która przybliżyła temat badań nad malakofauną obiektów podziemnych. Z kolei dr Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego próbowała w swoim referacie odpowiedzieć na pytanie czy w celu ochrony nietoperzy zamykać sztolnie czy też nie?

O sztolniach w aspekcie georóżnorodności oraz historii górnictwa opowiadał dr Paweł Zagożdżon z Politechniki Wrocławskiej, natomiast dr hab. Wojciech Pusz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu próbował wykazać, że obiekty podziemne są hot-spotem bioróżnorodności mikrobiologicznej i z tego powodu powinny być chronione.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ, Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także pracownicy Jaskini Niedźwiedziej. Żywa dyskusja udowodniła, że problem istnieje, a aspekty formalno-prawne nakładają się na siebie, uniemożliwiając efektywną kontrolę obiektów podziemnych, nie wspominając o ich ochronie.

Wniosek płynący z seminarium był jeden: jak najwięcej edukować, prowadzić jak najwięcej interdyscyplinarnych badań oraz informować każdą z zainteresowanych stron, jak ważna z punktu widzenia bioróżnorodności i georóżnorodności jest ochrona obiektów podziemnych.
PTL współorganizatorem konkursu przyrodniczego dla uczniów z Brzegu
Opublikowano: 07.06.2018

Ginmnazjaliści z Brzegu wzięli udział w Konkursie Przyrodniczym „Wiem, znam, chronię", który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5.


Rywalizacja składała się z trzech etapów: rozwiązywania testu, rozpoznawania roślin i zwierząt na slajdach oraz rozpoznawania drzew w Parku nad Odrą. Konkurs prowadzili: Jarosław Wierzbicki z brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Magda Wincer z Nadleśnictwa Brzeg, a honorowym patronatem objął go burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

    

  

Poziom przygotowania młodzieży na konkurs był bardzo wysoki, a uczestnikom i ich opiekunom należą się wielkie gratulacje. Klasyfikacja zmagań przedstawia się następująco:

I miejsce - Julia Mazurkiewicz (PSP 6)

II miejsce - Wiktoria Sowa (PSP 1)

III miejsce - Gabriela Kolaszyńska (PSP 6)

Wyróżnienia: Julia Dzieduszyńska PSP 5, Michał Frankiewicz PSP 8, Natalia Nowicka PSP 6

Konkursy dla młodzieży klas gimnazjalnych i podstawowych organizowane są w Brzegu od roku 1999. Tegoroczna edycja była ostatnim konkursem gimnazjalnym - organizatorzy dziękują za kilka lat współpracy i życzą uczestnikom powodzenia. W nowym roku szkolnym zapraszają do rywalizacji uczniów szkół podstawowych.


Organizatorzy konkursu:

Liga Ochrony Przyrody Oddział w Brzegu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Nadleśnictwo Brzeg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu

 

Sponsorzy konkursu:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Nadleśnictwo Brzeg

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Urząd Miasta w Brzegu