Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału PTL we Wrocławiu uhonorowani w 2016 roku Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.
  1. Jarosław Góral
  2. Jiři Ulver
  3. Petr Navrátil


Członkowie Oddziału PTL we Wrocławiu uhonorowani w 2016 roku Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.
  1. Janusz Bańkowski
  2. Robert Bielecki
  3. Jolanta Obuchowicz
  4. Zdzisław Obuchowicz